ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ CADRE DIDACTICE

Informare prealabilă: Recrutarea grupului țintă reprezintă un segment parte a activității de cooptare în procedura de selecție a peste 110 cadre didactice din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Selecția nu poate fi eficientă fără o serie de repere care să faciliteze atragerea membrilor grupului țintă astfel încât prin intermediul echipei să se contribuie la sustinerea […]

ANUNȚ CONFERINȚĂ LANSARE PROIECT

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad în calitate de Beneficiar, lansează invitaţia participării tuturor celor interesați, persoane fizice și juridice din mediul public și privat, la  conferința de promovare, în data de 17.09.2019 a activităților proiectului „Învață să fii Antreprenor pentru Viitor! Îmbunatățirea calității ofertelor educative […]