Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020


Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad în calitate de Beneficiar, lansează invitaţia participării tuturor celor interesați, persoane fizice și juridice din mediul public și privat, la  conferința de promovare, în data de 17.09.2019 a activităților proiectului „Învață să fii Antreprenor pentru Viitor! Îmbunatățirea calității ofertelor educative și a competentelor cadrelor didactice în domeniul antreprenoriatului în vederea creșterii accesului participantilor la învățămant terțiar în condiții de echitate și eficiență socială și promovarea unei culturi educationale antreprenoriale în domeniile competitive de interes regional – EDUBUSINESS’”.

Cu această ocazie, în prezența partenerilor în proiect, dar și a mediului universitar și non-universitar respectiv a reprezentanților instituțiilor mass-media, vom proceda la prezentarea unor informații clare, precise despre obiectivele proiectului, rezultatele propuse, activitățile, grupul țintă și ofertele educaționale pilot.

Evenimentul va avea loc la sediul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, începând cu ora 12.

Proiectul „Învață să fii Antreprenor pentru Viitor! Îmbunatățirea calității ofertelor educative și a competentelor cadrelor didactice în domeniul antreprenoriatului în vederea creșterii accesului participantilor la învățămant terțiar în condiții de echitate și eficiență socială și promovarea unei culturi educationale antreprenoriale în domeniile competitive de interes regional – EDUBUSINESS’”, ID 125150, circumscrie misiunii Axei prioritare 6: Educație și competențe și contribuie prin măsuri integrate la realizarea Priorității de investiții – 10.ii și a Obiectivelor specifice O.S.6.7, O.S.6.9 si O.S.6.10.

Proiectul este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și implementat de Universitatea ‘Aurel Vlaicu’ din Arad în calitate de beneficiar, în parteneriat cu SC Expert Business Center SRL, Asociația Dantes – Dezvoltare Antreprenoriat și Sindicatul Alma Mater.

Codul proiectului: Cod SMIS 125150

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului și echității în învățământul superior din Universitatea ‘Aurel Vlaicu’ din Arad, adresându-ne în acest sens unui Grup țintă format din 50 de elevi, 450 studenți și 110 cadre didactice și urmărind totodată diminuarea ratei de abandon a studiilor prin asigurarea de sprijin financiar unui număr de 350 studenți din categorii vulnerabile și creșterea atractivității ofertelor educaționale prin dezvoltarea a 5 noi programe antreprenoriale în corelare cu îmbunătățirea competențelor unui număr de 90 de cadre didactice universitare. În contextul de ansamblu al celor enumerate, se urmărește îmbunătățirea calității și eficienței precum și accesul la învățământul universitar și a celui echivalent în vederea adaptării viitorilor absolvenți la cerințele categoriilor tot mai diversificate de angajatori de pe piața muncii.