Informare prealabilă:

Recrutarea grupului țintă reprezintă un segment parte a activității de cooptare în procedura de selecție a peste 110 cadre didactice din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Selecția nu poate fi eficientă fără o serie de repere care să faciliteze atragerea membrilor grupului țintă astfel încât prin intermediul echipei să se contribuie la sustinerea activităților și atingerea obiectivelor planificate de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad și partenerii săi.

Vă informăm că selectia grupului țintă va fi efectuată cu respectarea cumulativă a urmatoarelor condiții:

Selecția celor 90 de cadre didactice parte a grupului țintă determină și alte  împărțiri ulterioare pliate pe activitățile proiectului, cu respectarea indicatorilor de număr și categorie de grup țintă, conform cererii de finanțare respectiv a altor prevederi din cuprinsul acestui document, cu referire la profilul și numărul participanților la anumite evenimente.

Procesul de recrutare și selecție are la baza principiile transparenței și egalității de șanse, de gen și nediscriminării pe criterii legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, apartenență la o categorie defavorizată, etc.

Începând cu data de 18.10.2019, colegii cadre didactice sunt invitați a participa la procedura de selecție a grupului țintă, organizată în cadrul activităților proiectului „Învață să fii Antreprenor pentru Viitor! Îmbunatățirea calității ofertelor educative și a competentelor cadrelor didactice în domeniul antreprenoriatului în vederea creșterii accesului participantilor la învățămant terțiar în condiții de echitate și eficiență socială și promovarea unei culturi educationale antreprenoriale în domeniile competitive de interes regional – EDUBUSINESS”.

Înscrierea se poate realiza la sediul din B-dul Revoluţiei, nr. 77, Arad, Facultatea de Științe Economice sau prin completarea formularelor aferente procedurii de selecție, formulare ce pot fi accesate la adresa: http://edubusiness.uav.ro.


Documente

A1. Cerere înscriere activități proiect – ANTREPRENOR pentru VIITOR

A2. Formular înregistrare grup țintă – ANTREPRENOR pentru VIITOR

A3. Declaratie consimțământ – ANTREPRENOR pentru VIITOR

A4. Declarație privind evitarea dublei finanțări – ANTREPRENOR pentru VIITOR

A5. Declaratie de apartenență – ANTREPRENOR pentru VIITOR

A6. Chestionar de selecție teme curs – ANTREPRENOR pentru VIITOR