Centru de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale Despre noi

        Despre Noi - Lansarea proiectului NanoART-BioCell Noi Nano-Arhitecturi de Inspiraţie Biologică de Tip Celular Pentru Circuite Integrate

       Universitatea „Aurel Vlaicu” (UAV) din Arad, derulează, începând cu data de 01.09.2016, proiectul „Noi Nano-Arhitecturi de Inspiraţie Biologică de Tip Celular — Pentru Circuite Integrate” (NanoART-BioCell), cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 30/01.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCȘI) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC).

        În cadrul Competitiei POC-A1-A.1.1.4-E-2015 “Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate” au fost depuse 204 de proiecte dintre care au fost selectate pentru finanţare 53 de proiecte. Proiectul NanoART-BioCell depus de UAV, sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Valeriu Beiu, s-a clasat pe poziţia 47, ocupând locul 4 în cadrul domeniului “2. Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, spaţiu şi securitate”, UAV fiind prima universitate în cadrul acestui domeniu (proiectul fiind precedat de 3 proiecte de la institute de cercetare).

       Valoarea totală a proiectului este de 9.338.177 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 8.502.600 lei. Suma de 7.179.595,44 lei reprezentă cofinanțarea Fondului European de Dezvoltare Regională iar 1.323.004,56 lei reprezentând cofinanțarea Guvernului României.

       Proiectul urmează să fie implementat la Institutului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale (ICDISTN) al Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad în urmatorii patru ani: septembrie 2016 – august 2020 (48 de luni).

       Obiectivul principal al acestui proiectului este de a înțelege cât mai exact funcționarea a structurilor biologice/neuronale. Motivația este dată de două provocări majore ale industriei de semiconductoare și anume: puterea consumată şi fiabilitatea circuitelor integrate. Pentru a răspunde acestor două provocări proiectul își propune să aprofundeze modelul biologic/neuronal pe care să-l folosească în proiectarea circuitelor integrate ale viitorului, deoarece: Puterea consumată de structurile biologice/neuronale pentru a efectua calcule de complexitate foarte ridicată este extrem de scazută (ca exemplu, procesarea a 200 milioane de pixeli necesită µW). Fiabilitatea structurilor biologice/neuronale este incomparabil mai mare decât cea a circuitelor integrate actuale.

       Pentru atingerea obiectivului principal proiectul urmează să abordeze urmatoarele trei sub-obiective: Identificarea de noi modele computaționale care să permita estimarea cât mai exactă atât a puterii consumate cât şi a fiabilităţii structurilor biologice/neuronale. Dezvoltarea unui pachet de programe pentru simularea unor structuri arhitecturale ce integrează noile modelele computaţionale (permițând o verificare a corectitudinii/preciziei acestora). Proiectarea, simularea şi testarea de circuite încorporând noile modele computaționale (verificând, încă o dată, că acestea funcționează corect), şi furnizând industriei de semiconductoare soluţii potentiale pentru tehnologiile din următorii 10-20 ani.

       Prin obiectivele propuse, tema proiectului se încadrează în clasa de proiecte de mare risc cu câștig ridicat, care reprezintă actualmente o prioritate la nivel european. Pe langă obiectivele de cercetare fundamentală şi aplicată, proiectul prevede şi achiziţia de echipamente de cercetare şi licenţe informatice în valoare de peste 1,3 milioane lei. Investiția este menită să contribuie la dezvoltarea Centrului de Cercetare Sisteme Inteligente (CCSI) din cadrul Institutului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale (ICDISTN) al UAV. Prin acest proiect se crează premizele pentru deschiderea de noi domenii de doctorat și participarea în proiecte EU, prin creşterea efectivului de cercetare cu cel putin 15 noi cercetători în cadrul UAV, publicarea a cel putin 20 articole științifice, și depunerea a cel putin 4 propuneri de proiecte pentru Competiția Orizont 2020.

       Echipa care a lucrat la elaborarea propunerii de proiect este fromată din urmatoarele cadre didactice de la UAV: Valeriu Beiu, Virgil Duma, Florentina Munteanu, Păstorel Gașpar, Valentina Bălaș, Marius Bălaș, Cecilia Sîrghie, şi Lucian Copolovici, împreuna cu Artur Manuel Cavaco Paulo (Universitatea Minho, Portugalia) şi Leonard Dăuș (Universitatea Tehnică de Constructii din Bucureşti). Suntem convinşi că realizarea acestui proiect la UAV va influenţa pozitiv cristalizarea unui grup multidisciplinar de referinţă, şi va accelera oportunităţile de colaborare la nivel naţional şi internaţional.


       

"Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro"
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"

 

footer